Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. vasario 2 d. - Briuselis

8. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai;

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo;

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas;

- Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas.

Teisinė informacija - Privatumo politika