Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 februari 2011 - Bryssel

8. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om de allmänna principerna för Konungariket Marockos deltagande i unionsprogram,

- avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan,

- avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om inrättande av en tvistlösningsmekanism,

- protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen´och Unionen Komorerna,

- avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy