Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. februar 2011 - Bruxelles

9. Mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-0203/2010) af Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries og Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes og Marina Yannakoudakis, til Kommissionen: Tuberkulosevaccine-initiativ (TBVI), en praktisk gennemførelse af "Europa 2020"-strategien for at bidrage til at opfylde årsudviklingsmål 6 inden 2015 (B7-0006/2011)

- (O-0012/2011) af Vital Moreira og Francesca Balzani, for INTA, til Rådet: Indgåelse af en Genève-aftale om handel med bananer (B7-0007/2011)

- (O-0013/2011) af Vital Moreira og Francesca Balzani, for INTA, til Kommissionen: Indgåelse af en Genève-aftale om handel med bananer (B7-0008/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik