Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. helmikuuta 2011 - Bryssel

9. Suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suulliset kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0203/2010) Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes ja Marina Yannakoudakis komissiolle: Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) - Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen 6 saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä (B7-0006/2011)

- (O-0012/2011) Vital Moreira ja Francesca Balzani INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: Banaanien kauppaa koskevan Geneven yleissopimuksen tekeminen (B7-0007/2011)

- (O-0013/2011) Vital Moreira ja Francesca Balzani INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Banaanien kauppaa koskevan Geneven sopimuksen tekeminen (B7-0008/2011).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö