Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 2. februāris - Brisele

9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants):

- (O-0203/2010), kuru uzdeva Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes un Marina Yannakoudakis Komisijai: Iniciatīva prettuberkulozes vakcīnas izstrādei (TBVI) - stratēģijas "Eiropa 2020" praktiskas īstenošanas pasākums, kas palīdzētu līdz 2015. gadam sasniegt sesto Tūkstošgades attīstības mērķi (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011), kuru uzdeva Vital Moreira un Francesca Balzani INTA komitejas vārdā Padomei: Ženēvas nolīguma par banānu tirdzniecību noslēgšana (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011), kuru uzdeva Vital Moreira un Francesca Balzani INTA komitejas vārdā Komisijai: Ženēvas nolīguma par banānu tirdzniecību noslēgšana (B7-0008/2011).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika