Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 februari 2011 - Bryssel

9. Muntliga frågor (inkomna dokument)

Följande muntliga frågor hade ingivits av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-0203/2010) från Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries och Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes och Marina Yannakoudakis, till kommissionen: Initiativet för tuberkulosvaccin - det praktiska genomförandet av Europa 2020-strategin för att senast 2015 uppnå millenieutvecklingsmål 6 (B7-0006/2011);

- (O-0012/2011) från Vital Moreira och Francesca Balzani, för utskottet INTA, till rådet: Ingåendet av ett Genèveavtal om handel med bananer (B7-0007/2011);

- (O-0013/2011) från Vital Moreira och Francesca Balzani, för utskottet INTA, till kommissionen: Ingåendet av ett Genèveavtal om handel med bananer (B7-0008/2011).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy