Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. vasario 2 d. - Briuselis

10. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- [data] Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą, arba teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - terminas: 18/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007, projektas (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - terminas: 24/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- [data] Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus su vaikų vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto produktų sveikumą projektas (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - terminas: 21/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras mišrias atliekas į IIIA priedą, projektas (Tekstas svarbus EEE) (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - terminas: 20/04/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika