Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 2. februar 2011 - Bruselj

10. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek uredbe Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D010515/03 - 2011/2530(RPS) - rok: 18/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Osnutek uredbe Komisije o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007 (D011417/04 - 2011/2550(RPS) - rok: 24/04/2011)
posredovano pristojni: TRAN

- Osnutek uredbe Komisije o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok (D012200/02 - 2011/2549(RPS) - rok: 21/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov za vključitev nekaterih mešanic odpadkov v Prilogo IIIA k Uredbi (D012358/02 - 2011/2548(RPS) - rok: 20/04/2011)
posredovano pristojni: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov