Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. veebruar 2011 - Brüssel

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid:

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuadori, Guatemala, Hondurase, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Peruu ja Venezuela vahelise Genfi banaanikaubanduslepingu ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise banaanikaubanduslepingu sõlmimise kohta (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1964/2005 banaanide tariifimäärade kohta (KOM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

- Raport Tamás Deutschi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2010/2123(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)) - DEVE komisjon - Raportöör: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE komisjon - Raportöör: Charles Goerens (A7-0009/2011)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)) - AFET komisjon - Raportöörid: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika