Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 2. februar 2011 - Bruselj

14. Priprava na zasedanje Evropskega sveta (4. februar 2011) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava na zasedanje Evropskega sveta (4. februar 2011)

Enikő Győri (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Krisztina Morvai, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Martinu Schulzu, ki je nanj odgovoril, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, in Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorili so Rebecca Harms, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Herbertu Reulu, ki je nanj odgovoril, Marita Ulvskog, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Jean-Pierre Audy, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski in Jo Leinen.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Govorili so Georgios Toussas, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Marian-Jean Marinescu, Edite Estrela, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan Cizelj, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Othmar Karas in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Arturs Krišjānis Kariņš, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Henry William Brons, András Gyürk in Zigmantas Balčytis.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Enikő Győri.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov