Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2517(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0078/2011

Debatter :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Omröstningar :

PV 03/02/2011 - 8.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0038

Protokoll
Onsdagen den 2 februari 2011 - Bryssel

15. Situationen i Medelhavsområdet, särskilt i Tunisien och Egypten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Medelhavsområdet, särskilt i Tunisien och Egypten

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från Niki Tzavela, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från Marc Tarabella, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Mirosław Piotrowski, Willy Meyer, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Metin Kazak, Heidi Hautala, Ivo Strejček, Takis Hadjigeorgiou, Lorenzo Fontana, Barry Madlener q som även besvarade en fråga (blått kort) från Nirj Deva, Mario Mauro och Pier Antonio Panzeri.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Mário David, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Geoffrey Van Orden, Vito Bonsignore, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Cristian Dan Preda, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Sajjad Karim, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Zbigniew Ziobro, Francisco José Millán Mon, Vasilica Viorica Dăncilă, Michael Gahler, Richard Howitt, Bogusław Sonik, Nicole Sinclaire, för att ställa en fråga (blått kort) till Richard Howitt, som besvarade denna, Dominique Vlasto, Alf Svensson, Anna Záborská, Ernst Strasser och Marco Scurria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Malika Benarab-Attou, Marisa Matias, Jaroslav Paška och Andreas Mölzer.

Talare: Catherine Ashton.

Tunisien:

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Tunisien (B7-0078/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser och Michael Gahler för PPE-gruppen, om situationen i Maghrebländerna, särskilt i Tunisien (B7-0079/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson och Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Tunisien (B7-0080/2011);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Raimon Obiols, Carmen Romero López, Vincent Peillon och Richard Howitt för S&D-gruppen, om situationen i Tunisien (B7-0081/2011);

- Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om situationen i Tunisien (B7-0087/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om situationen i Tunisien (B7-0088/2011).

Egypten:

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning om resolutionsförslagen om Tunisie: punkt 8.10 i protokollet av den 3.2.2011.

Omröstning om resolutionsförslagen om Egypten: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy