Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0057(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0002/2011

Debatter :

PV 02/02/2011 - 18
CRE 02/02/2011 - 18

Omröstningar :

PV 03/02/2011 - 8.6
PV 03/02/2011 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0035

Protokoll
Onsdagen den 2 februari 2011 - Bryssel

18. Överenskommelser om handeln med bananer *** - Upphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer ***I - Överenskommelser om handeln med bananer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om rådets förslag till beslut om ingående av ett Genèveavtal om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela och om ett avtal om handelsavtal om bananer mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater [07782/2010 - C7-0148/2010- 2010/0057(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer [KOM(2010)0096 - C7-0074/2010- 2010/0056(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

Muntlig fråga (O-0012/2011) från Vital Moreira och Francesca Balzani, för utskottet INTA, till rådet: Ingåendet av ett Genèveavtal om handel med bananer (B7-0007/2011)

Muntlig fråga (O-0013/2011) från Vital Moreira och Francesca Balzani, för utskottet INTA, till kommissionen: Ingåendet av ett Genèveavtal om handel med bananer (B7-0008/2011)

Francesca Balzani redogjorde för rekommendationen, betänkandet och utvecklade de muntliga frågorna.

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna. orales.

Talare: Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Gabriel Mato Adrover, Catherine Stihler, Giovanni La Via, Elisabeth Köstinger och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nuno Teixeira och João Ferreira.

Talare: Dacian Cioloş, Enikő Győri och Francesca Balzani.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Francesca Balzani och Vital Moreira, för utskottet INTA, om ingående av Genèveavtalet om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela samt av avtalet om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Förenta staterna (B7-0074/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 3.2.2011, punkt 8.6 i protokollet av den 3.2.2011 och punkt 8.7 i protokollet av den 3.2.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy