Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/3016(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0075/2011

Debatten :

PV 02/02/2011 - 19
CRE 02/02/2011 - 19

Stemmingen :

PV 03/02/2011 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0039

Notulen
Woensdag 2 februari 2011 - Brussel

19. Initiatief inzake een tuberculosevaccin (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0203/2010) van Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes en Marina Yannakoudakis, aan de Commissie: Tuberculose Vaccin Initiatief (TBVI) - uitvoering in de praktijk van de Europa 2020-strategie met het oog op het bereiken van millenium-ontwikkelingsdoelstelling 6 vóór 2015 (B7-0006/2011)

Charles Goerens licht de mondelinge vraag toe.

Dacian Cioloş (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Maria Da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, Filip Kaczmarek, Ricardo Cortés Lastra en Anna Záborská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Seán Kelly, João Ferreira en Csanád Szegedi.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, over het "Tuberculosis Vaccine Initiative " (TBVI), een concrete toepassing van de Europa 2020-strategie ter verwezenlijking van millenniumdoelstelling 6 en het uitbannen van tuberculose in het jaar 2050 (B7-0075/2011);

- Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, over "Tuberculose Vaccin Initiatief (TBVI) – uitvoering in de praktijk van de Europa 2020-strategie met het oog op het bereiken van millenniumontwikkelingsdoelstelling 6 vóór 2015" (B7-0076/2011);

- Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bestrijding van tuberculose met het oog op de verwezenlijking van MOD 6 (B7-0086/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie, over het "Tuberculosis Vaccine Initiative" (TBVI), een concrete toepassing van de 2020-strategie ter verwezenlijking van millenniumdoelstelling 6 en het uitbannen van tuberculose in het jaar 2050 (B7-0089/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 3.2.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid