Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 7.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 9.Προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφωv
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Αναγνώριση εκ μέρους της ΕΕ της γενοκτονίας των Ρομά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
 14.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (4 Φεβρουαρίου 2011) (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Μεσόγειο, ειδικότερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο (συζήτηση)
 16.Διενέργεια δημοψηφίσματος για το μελλοντικό καθεστώς του Νοτίου Σουδάν (συζήτηση)
 17.Διορισμός ανώτερων διοικητικών στελεχών στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (συζήτηση)
 18.Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας *** - Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες ***I - Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας (συζήτηση)
 19.Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (155 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου