Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 2. veebruar 2011 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 7.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Teise maailmasõja aegse romade genotsiidi tunnistamine ELi poolt
 14.Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (4. veebruar 2011) (arutelu)
 15.Olukord Vahemere piirkonnas, eelkõige Tuneesias ja Egiptuses (arutelu)
 16.Referendum Lõuna-Sudaani tulevase staatuse küsimuses (arutelu)
 17.Euroopa järelevalveasutuste tippjuhtide ametisse nimetamine (arutelu)
 18.Banaanikaubanduslepingud *** - Nõukogu määruse (EÜ) nr 1964/2005 (banaanide tariifimäärade kohta) kehtetuks tunnistamine ***I - Banaanikaubanduslepingud (arutelu)
 19.Tuberkuloosivaktsiini algatus (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (129 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika