Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. helmikuuta 2011 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 8.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 9.Suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa
 14.Eurooppa-neuvoston kokouksen (4. helmikuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 15.Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanne (keskustelu)
 16.Kansanäänestys Etelä-Sudanin tulevasta asemasta (keskustelu)
 17.EVV:n puheenjohtajien nimitykset (keskustelu)
 18.Banaanikauppasopimukset *** - Banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoaminen ***I - Banaanikauppasopimukset (keskustelu)
 19.Tuberkuloosirokotehanke (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (136 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (146 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (202 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö