Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 2 februari 2011 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 7.Vervallen schriftelijke verklaringen
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Mondelinge vragen (indiening)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Erkenning door de EU van de genocide op Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (4 februari 2011) (debat)
 15.De toestand in het Middellandse-Zeegebied, met name in Tunesië en Egypte (debat)
 16.Referendum over de toekomstige status van Zuid-Soedan (debat)
 17.Benoeming van de directeurs van de Europese toezichthoudende autoriteiten (debat)
 18.Overeenkomsten betreffende de handel in bananen *** - Intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de invoertarieven voor bananen ***I - Overeenkomsten betreffende de handel in bananen (debat)
 19.Initiatief inzake een tuberculosevaccin (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (134 kb) Presentielijst (55 kb) 
 
Notulen (144 kb) Presentielijst (51 kb) 
 
Notulen (207 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid