Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 2 februari 2011 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Valprövning
 6.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Bortfallna skriftliga förklaringar
 8.Avtalstexter översända av rådet
 9.Muntliga frågor (inkomna dokument)
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.EU:s erkännande av folkmordet på romer under andra världskriget
 14.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (4 februari 2011) (debatt)
 15.Situationen i Medelhavsområdet, särskilt i Tunisien och Egypten (debatt)
 16.Folkomröstningen om södra Sudans framtid (debatt)
 17.Utnämning av ESA:s högre chefer (debatt)
 18.Överenskommelser om handeln med bananer *** - Upphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer ***I - Överenskommelser om handeln med bananer (debatt)
 19.Initiativet för tuberkulosvaccin (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (136 kb) Närvarolista (55 kb) 
 
Protokoll (132 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (203 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy