Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 3. veebruar 2011 - Brüssel

3. Campania jäätmekriis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0188/2010), mille esitas(id) Margrete Auken ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Campania jäätmekriis (B7-0667/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0197/2010), mille esitas(id) Bairbre de Brún ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Campania jäätmekriis (B7-0801/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0208/2010), mille esitas(id) Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel: komisjonile: Jäätmekriis Itaalias Campanias (B7-0805/2010)
ALDE fraktsioon ühines S&D fraktsiooni esitatud suuliselt vastatava küsimusega.

Suuliselt vastatav küsimus (O-0209/2010), mille esitas(id) Mara Bizzotto ja Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Jäätmekriis Napolis ja Campania maakonnas ning ELi rahastamisvahendite kasutamine (B7-0806/2010)

Arutelu toimus 18. jaanuar 2011 (18.1.2011protokoll punkt 17).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias ja Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel: Campania jäätmekriis (B7-0073/2011);

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel: Jäätmekäitluskriis Campanias (B7-0077/2011);

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Campania jäätmekriis (B7-0082/2011);

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà ja Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel: Jäätmekriis Campania maakonnas (B7-0083/2011);

- Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel: Campania jäätmekriis (B7-0084/2011);

- Margrete Auken ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel: Campania jäätmekriis (B7-0085/2011).

Hääletus: 3.2.2011protokoll punkt 8.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika