Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel

3. Campanian jätekriisi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-0188/2010) Margrete Auken ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0667/2010)

Suullinen kysymys (O-0197/2010) Bairbre de Brún ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0801/2010)

Suullinen kysymys (O-0208/2010) Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian (Italia) jätekriisi (B7-0805/2010)
ALDE-ryhmä yhtyi S&D-ryhmän esittämään suulliseen kysymykseen.

Suullinen kysymys (O-0209/2010) Mara Bizzotto ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Napolin ja Campanian alueen jätekriisi ja Euroopan unionin varojen käyttö (B7-0806/2010)

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 18.1.2011, kohta 17).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias ja Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta Campanian jätekriisistä (B7-0073/2011)

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta Campanian jätehuoltokriisistä (B7-0077/2011)

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta Campanian jätekriisistä (B7-0082/2011)

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà ja Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta Campanian jätekriisistä (B7-0083/2011)

- Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta Campanian jätekriisistä (B7-0084/2011)

- Margrete Auken ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta Campanian jätekriisistä (B7-0085/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö