Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 3 d. - Briuselis

3.  Atliekų krizė Kampanijoje ( pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų )

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0188/2010), kurį pateikė Margrete Auken ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Atliekų krizė Kampanijoje (B7-0667/2010).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0197/2010), kurį pateikė Bairbre de Brún ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Atliekų krizė Kampanijoje (B7-0801/2010).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0208/2010), kurį pateikė Judith A. Merkies ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu Komisijai: Atliekų krizė Kampanijoje (B7-0805/2010).
ALDE frakcija prisijungia prie S&D frakcijos pateikto klausimo, į kurį atsakoma žodžiu.

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0209/2010), kurį pateikė Mara Bizzotto ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu Komisijai: Kritinė padėtis atliekų srityje Neapolyje ir Kampanijos regione bei Europos fondų panaudojimas (B7-0806/2010).

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. sausio 18 d. (2011 m. sausio 18 d. protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias ir Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu – dėl atliekų krizės Kampanijoje (B7-0073/2011);

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu – dėl atliekų šalinimo krizės Kampanijoje (B7-0077/2011);

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl atliekų krizės Kampanijoje (B7-0082/2011);

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà ir Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu – dėl atliekų krizės Kampanijoje (B7-0083/2011);

- Judith A. Merkies ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu – dėl atliekų krizės Kampanijoje (B7-0084/2011);

- Margrete Auken ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu – dėl atliekų krizės Kampanijoje (B7-0085/2011).

Balsavimas: 2011 m. vasario 3 d. protokolo 8.16 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika