Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris - Brisele

3. Atkritumu krīze Kampānijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0188/2010) un kuru uzdeva Margrete Auken un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Kampānijas atkritumu krīze (B7-0667/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0197/2010) un kuru uzdeva Bairbre de Brún un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kampānijas atkritumu krīze (B7-0801/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0208/2010) un kuru uzdeva Judith A. Merkies un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā Komisijai: Atkritumu krīze Kampānijā (Itālija) (B7-0805/2010).
ALDE grupa pievienojās S&D grupas uzdotajam jautājumam, uz kuru jāatbild mutiski.

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0209/2010) un kuru uzdeva Mara Bizzotto un Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā Komisijai: Ārkārtas situācija atkritumu jomā Neapolē, Kampānijas reģionā un Eiropas fondu izmantošana (B7-0806/2010).

Debates notika 2011. gada 18. janvārī (2011. gada 18. janvāra protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias un Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā - par atkritumu krīzi Kampānijā (B7-0073/2011);

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā - par atkritumu apglabāšanas krīzi Kampānijā (B7-0077/2011);

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par atkritumu krīzi Kampānijā (B7-0082/2011);

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā - par atkritumu krīzi Kampānijā (B7-0083/2011);

- Judith A. Merkies un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā - par atkritumu krīzi Kampānijā (B7-0084/2011);

- Margrete Auken un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā - par atkritumu krīzi Kampānijā (B7-0085/2011).

Balsojums: 2011. gada 3. februāra 8.16. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika