Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 3 februarie 2011 - Bruxelles

3. Criza deşeurilor din Campania (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală (O-0188/2010) adresată de Margrete Auken şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Criza din Campania privind gunoiul menajer (B7-0667/2010)

Întrebare orală (O-0197/2010) adresată de Bairbre de Brún şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Criza deșeurilor din Campania (B7-0801/2010)

Întrebare orală (O-0208/2010) adresată de Judith A. Merkies şi Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Comisiei: Criza deşeurilor din Campania, Italia (B7-0805/2010)
Grupul ALDE s-a alăturat întrebării orale depuse de Grupul S&D.

Întrebare orală (O-0209/2010) adresată de Mara Bizzotto şi Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, Comisiei: Criza legată de eliminarea deșeurilor în Napoli și în regiunea Campania și utilizarea fondurilor europene (B7-0806/2010)

Dezbaterea a avut loc la 18 ianuarie 2011 (punctul 17 al PV din 18.1.2011).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias şi Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, referitoare la criza deşeurilor din Campania (B7-0073/2011);

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni şi Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, referitoare la criza deșeurilor din Campania (B7-0077/2011);

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la criza deșeurilor din Campania (B7-0082/2011);

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, referitoare la criza deşeurilor din Campania (B7-0083/2011);

- Judith A. Merkies şi Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, referitoare la criza deşeurilor din Campania (B7-0084/2011);

- Margrete Auken şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la criza deșeurilor din Campania (B7-0085/2011).

Vot: punctul 8.16 al PV din 3.2.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate