Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 3. februar 2011 - Bruselj

3. Kriza z odpadki v Kampanji (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0188/2010), ki sta ga postavili Margrete Auken in Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Kriza z odpadki v Kampanji (B7-0667/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0197/2010), ki sta ga postavila Bairbre de Brún in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Kriza z odpadki v Kampanji (B7-0801/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0208/2010), ki sta ga postavila Judith A. Merkies in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D Komisiji: Kriza z odpadki v Kampaniji (Italija) (B7-0805/2010)
Skupina ALDE se je pridružila vprašanju za ustni odgovor, ki ga je postavila skupina S&D.

Vprašanje za ustni odgovor (O-0209/2010), ki sta ga postavila Mara Bizzotto in Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD Komisiji: Izredno stanje zaradi odpadkov v Neaplju in deželi Kampaniji ter uporaba evropskih sredstev (B7-0806/2010)

Razprava je potekala 18. januarja 2011 (točka 17 zapisnika z dne 18. 1. 2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias in Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE o krizi z odpadki v Kampaniji (B7-0073/2011);

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE o krizi z odpadki v Kampaniji (B7-0077/2011);

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL o krizi z odpadki v Kampaniji (B7-0082/2011);

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD o krizi z odpadki v Kampaniji (B7-0083/2011);

- Judith A. Merkies in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D: Kriza z odpadki v Kampanji (B7-0084/2011);

- Margrete Auken in Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE o krizi z odpadki v Kampaniji (B7-0085/2011).

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 3.2.2011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov