Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel

3. Avfallskrisen i Kampanien (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0188/2010) från Margrete Auken och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Avfallskrisen i Kampanien (B7-0667/2010)

Muntlig fråga (O-0197/2010) från Bairbre de Brún och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Avfallskrisen i Kampanien (B7-0801/2010)

Muntlig fråga (O-0208/2010) från Judith A. Merkies och Victor Boştinaru för S&D-gruppen, till kommissionen: Avfallskrisen i Kampanien, Italien (B7-0805/2010)
ALDE-gruppen ställde sig bakom den muntliga fråga som ingivits av S&D-gruppen.

Muntlig fråga (O-0209/2010) från Mara Bizzotto och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, till kommissionen: Kris i samband med omhändertagandet av avfall i Neapel och regionen Kampanien samt utnyttjande av EU-medel (B7-0806/2010)

Debatten hölls den 18 januari 2011 (punkt 17 i protokollet av den 18.1.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias och Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, om avfallskrisen i Kampanien (B7-0073/2011);

- Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, om avfallskrisen i Kampanien (B7-0077/2011);

- Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om avfallskrisen i Kampanien (B7-0082/2011);

- Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, om avfallskrisen i Kampanien (B7-0083/2011);

- Judith A. Merkies och Victor Boştinaru för S&D-gruppen, om avfallskrisen i Kampanien (B7-0084/2011);

- Margrete Auken och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, om avfallskrisen i Kampanien (B7-0085/2011).

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 3.2.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy