Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0005/2011

Keskustelut :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0033

Pöytäkirja
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel

4. Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen) ***II - Kehitysyhteistyön rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen) ***II - Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen) ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [16447/1/2010 - C7-0424/2010- 2010/0059(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A7-0009/2011)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [16446/1/2010 - C7-0427/2010- 2009/0060B(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Barbara Lochbihler ja Kinga Gál (A7-0014/2011)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [16442/1/2010 - C7-0426/2010- 2009/0060A(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta [16440/1/2010 - C7-0425/2010- 2009/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Kinga Gál ja Helmut Scholz esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Dimitar Stoyanov, Barbara Matera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Richard Howitt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Andreas Mölzer, Thijs Berman, Nick Griffin, George Sabin Cutaş ja Jörg Leichtfried.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Ivo Vajgl.

Puheenvuorot: Karel De Gucht, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Kinga Gál, Gay Mitchell, joista viimeksi mainittu esitteli suosituksensa toiseen käsittelyyn ja vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, sekä Helmut Scholz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.2, istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.3, istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.4 ja istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö