Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0005/2011

Debatter :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Omröstningar :

PV 03/02/2011 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0033

Protokoll
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel

4. Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (ändring av förordning (EG) nr 1889/2006) ***II - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ändring av förordning (EG) nr 1905/2006) ***II - Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006) ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation [16447/1/2010 - C7-0424/2010- 2010/0059(COD)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A7-0009/2011)

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättandet av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [16446/1/2010 - C7-0427/2010- 2009/0060B(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. medföredragande: Barbara Lochbihler och Kinga Gál (A7-0014/2011)

Andrabehandlingsrekommendation [16442/1/2010 - C7-0426/2010- 2009/0060A(COD)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

Andrabehandlingsrekommendation [16440/1/2010 - C7-0425/2010- 2009/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Kinga Gál och Helmut Scholz lade fram sin rekommendation inför andrabehandlingen.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Patrice Tirolien för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från Jörg Leichtfried, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Dimitar Stoyanov, Barbara Matera, som även besvarade en fråga (blått kort) från Marek Henryk Migalski, Richard Howitt, som även besvarade en fråga (blått kort) från Nirj Deva, Andreas Mölzer, Thijs Berman, Nick Griffin, George Sabin Cutaş och Jörg Leichtfried.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Ivo Vajgl.

Talare: Karel De Gucht, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Kinga Gál, och Gay Mitchell, som lade fram sin rekommendation inför andrabehandlingen och besvarade en fråga (blått kort) från Nirj Deva, och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 3.2.2011, punkt 8.3 i protokollet av den 3.2.2011, punkt 8.4 i protokollet av den 3.2.2011 och punkt 8.5 i protokollet av den 3.2.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy