Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2963(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0073/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0041

Протокол
Четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел

8.16. Криза в Кампания, свързана с отпадъците (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 18 януари 2011 (точка 17 от протокола от 18.1.2011).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 3 февруари 2011 (точка 3 от протокола от 3.2.2011).

Предложения за резолюция B7-0073/2011, B7-0077/2011, B7-0082/2011, B7-0083/2011, B7-0084/2011 и B7-0085/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0073/2011

(за замяна на B7-0073/2011, B7-0082/2011, B7-0084/2011 и B7-0085/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino и Mario Pirillo, от името на групата S&D,

Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias и Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE,

Margrete Auken и Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE,

Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2011)0041)

(Предложенията за резолюции B7-0077/2011 и B7-0083/2011 отпадат.)

Изказвания

- преди гласуването, Judith A. Merkies, за да препоръча отхвърлянето на всички изменения;

- Erminia Mazzoni, за да представи устно изменение към изменение 15, което не беше одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу това то да бъде взето предвид;

- Raül Romeva i Rueda, за да поиска да бъдат поставени на гласуване „ан блок“ изменения от 1 до 11, и Crescenzio Rivellini cрещу това искане (председателят не дава ход на това искане).

Правна информация - Политика за поверителност