Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0073/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0041

Pöytäkirja
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel

8.16. Campanian jätekriisi (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 18.1.2011, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 3. helmikuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 3.2.2011, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0073/2011, B7-0077/2011, B7-0082/2011, B7-0083/2011, B7-0084/2011 ja B7-0085/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0073/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0073/2011, B7-0082/2011, B7-0084/2011 ja B7-0085/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino ja Mario Pirillo S&D-ryhmän puolesta

Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias ja Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta

Margrete Auken ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta

Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0041)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0077/2011 ja B7-0083/2011 raukesivat.)

Puheenvuorot:

- ennen äänestystä Judith A. Merkies, joka suositteli kaikkien tarkistusten hylkäämistä

- Erminia Mazzoni, joka esitti tarkistukseen 15 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista

- Raül Romeva i Rueda, joka pyysi, että tarkistuksista 1–11 äänestettäisiin yhtenä ryhmänä, sekä Crescenzio Rivellini, joka vastusti kyseistä pyyntöä (puhemies ei näin ollen hyväksynyt kyseistä pyyntöä).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö