Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2963(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0073/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0041

Notulen
Donderdag 3 februari 2011 - Brussel

8.16. Afvalcrisis in Campanië (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft op 18 januari 2011 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 18.1.2011).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 3 februari 2011 (punt 3 van de notulen van 3.2.2011).

Ontwerpresoluties B7-0073/2011, B7-0077/2011, B7-0082/2011, B7-0083/2011, B7-0084/2011 en B7-0085/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0073/2011

(ter vervanging van B7-0073/2011, B7-0082/2011, B7-0084/2011 en B7-0085/2011):

ingediend door de volgende leden:

Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino en Mario Pirillo, namens de S&D-Fractie,

Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias en Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie,

Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0041)

(Ontwerpresoluties B7-0077/2011 en B7-0083/2011 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

- vóór de stemming, Judith A. Merkies, om de verwerping van alle amendementen aan te bevelen;

- Erminia Mazzoni, om een mondeling amendement op amendement 15 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

- Raül Romeva i Rueda, met het verzoek de amendementen 1 t/m 11 en bloc in stemming te brengen, en Crescenzio Rivellini, die zich tegen dit verzoek verzet (de Voorzitter gaf geen gevolg aan dit verzoek).

Juridische mededeling - Privacybeleid