Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2963(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0073/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0041

Proces-verbal
Joi, 3 februarie 2011 - Bruxelles

8.16. Criza deşeurilor din Campania (vot)
Stenograma

Dezbaterea a avut loc la 18 ianuarie 2011 (punctul 17 al PV din 18.1.2011).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 3 februarie 2011 (punctul 3 al PV din 3.2.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0073/2011, B7-0077/2011, B7-0082/2011, B7-0083/2011, B7-0084/2011 şi B7-0085/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0073/2011

(care înlocuieşte B7-0073/2011, B7-0082/2011, B7-0084/2011 şi B7-0085/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino şi Mario Pirillo, în numele Grupului S&D,

Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias şi Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE,

Margrete Auken şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE,

Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2011)0041)

(Propunerile de rezoluţii B7-0077/2011 şi B7-0083/2011 au devenit caduce.)

Intervenţii

- înainte de vot, Judith A. Merkies, pentru a recomanda respingerea tuturor amendamentelor;

- Erminia Mazzoni, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 15, care nu a fost reţinut, deoarece peste 40 de deputaţi s-au opus luării în considerare a acestuia;

- Raül Romeva i Rueda, pentru a cere votarea în bloc a amendamentelor 1-11 şi Crescenzio Rivellini împotriva acestei cereri (Preşedintele nu a dat curs acestei cereri).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate