Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Криза в Кампания, свързана с отпадъците (внесени предложения за резолюция)
 4.Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие ***II - Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006) ***II - Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006) ***II - Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006) ***II (разискване)
 5.Отпадъците от електическо и електронно оборудване ***I (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Hеобходимостта от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака (писмена декларация)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Tamás Deutsch (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие ***II (гласуване)
  
8.3.Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006) ***II (гласуване)
  
8.4.Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006) ***II (гласуване)
  
8.5.Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006) ***II (гласуване)
  
8.6.Споразумения относно търговията с банани (гласуване)
  
8.7.Споразумения относно търговията с банани *** (гласуване)
  
8.8.Отмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани ***I (гласуване)
  
8.9.Отпадъците от електическо и електронно оборудване ***I (гласуване)
  
8.10.Положението в Тунис (гласуване)
  
8.11.Инициатива за ваксина против туберкулоза (гласуване)
  
8.12.Приключване на отчетите на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година (гласуване)
  
8.13.Назначаване на председател на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) (гласуване)
  
8.14.Назначаване на председател на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (гласуване)
  
8.15.Назначаване на председател на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (гласуване)
  
8.16.Криза в Кампания, свързана с отпадъците (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на председател на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган)
 Приложение 2 - Назначаване на председател на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)
 Приложение 3 - Назначаване на председател на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)
 Приложение 4 - Необходимост от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака (писмена декларация)
Протокол (243 kb) Присъствен списък (57 kb)    Резултати от поименно гласуване (2289 kb) Приложение 1 (8 kb) Приложение 2 (8 kb) Приложение 3 (8 kb) 
 
            Приложение 4 (8 kb) 
 
Протокол (286 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (322 kb) Резултати от поименно гласуване (1098 kb)    
 
Протокол (320 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (544 kb) Резултати от поименно гласуване (2199 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност