Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Campanian jätekriisi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen) ***II - Kehitysyhteistyön rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen) ***II - Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen) ***II (keskustelu)
 5.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Tarve lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 8.Äänestykset
  
8.1.Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II (äänestys)
  
8.3.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen) ***II (äänestys)
  
8.4.Kehitysyhteistyön rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen) ***II (äänestys)
  
8.5.Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen) ***II (äänestys)
  
8.6.Banaanikauppasopimukset (äänestys)
  
8.7.Banaanikauppasopimukset *** (äänestys)
  
8.8.Banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoaminen ***I (äänestys)
  
8.9.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
8.10.Tunisian tilanne (äänestys)
  
8.11.Tuberkuloosirokotehanke (äänestys)
  
8.12.Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättäminen (äänestys)
  
8.13.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) puheenjohtajan nimitys (äänestys)
  
8.14.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) puheenjohtajan nimitys (äänestys)
  
8.15.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) puheenjohtajan nimitys (äänestys)
  
8.16.Campanian jätekriisi (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) puheenjohtajan nimitys
 Liite 2 - Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) puheenjohtajan nimitys
 Liite 3 - Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) puheenjohtajan nimitys
 Liite 4 - Tarve lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2289 kb) Liite 1 (8 kb) Liite 2 (8 kb) Liite 3 (8 kb) 
 
            Liite 4 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (255 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (308 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1111 kb)    
 
Pöytäkirja (283 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (314 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2114 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö