Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 3 lutego 2011 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Kryzys gospodarowania odpadami w Kampanii (złożone projekty rezolucji)
 4.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II - Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1889/2006) ***II - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1905/2006) ***II - Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1934/2006) ***II (debata)
 5.Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny ***I (debata)
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Potrzeba zwiększonej koordynacji badań nad rakiem w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Tamása Deutscha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II (głosowanie)
  
8.3.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1889/2006) ***II (głosowanie)
  
8.4.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1905/2006) ***II (głosowanie)
  
8.5.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1934/2006) ***II (głosowanie)
  
8.6.Porozumienie w sprawie handlu bananami (głosowanie)
  
8.7.Porozumienie w sprawie handlu bananami *** (głosowanie)
  
8.8.Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów ***I (głosowanie)
  
8.9.Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny ***I (głosowanie)
  
8.10.Sytuacja w Tunezji (głosowanie)
  
8.11.Inicjatywa na rzecz szczepień przeciwko gruźlicy (głosowanie)
  
8.12.Zamknięcie ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008 (głosowanie)
  
8.13.Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego) (głosowanie)
  
8.14.Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (głosowanie)
  
8.15.Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (głosowanie)
  
8.16.Kryzys gospodarowania odpadami w Kampanii (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Nadzoru Bankowego)
 Załącznik 2 - Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)
 Załącznik 3 - Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych)
 Załącznik 4 - Potrzeba zwiększonej koordynacji badań nad rakiem (oświadczenie pisemne)
Protokół (222 kb) Lista obecności (57 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2289 kb) Załącznik 1 (8 kb) Załącznik 2 (8 kb) Załącznik 3 (8 kb) 
 
            Załącznik 4 (8 kb) 
 
Protokół (283 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (293 kb) Wyniki głosowań imiennych (1091 kb)    
 
Protokół (289 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (501 kb) Wyniki głosowań imiennych (2115 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności