Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 3. februára 2011 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (predložené návrhy uznesení)
 4.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***II - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1889/2006] ***II - Nástroj financovania rozvojovej spolupráce [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1905/2006] ***II - Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1934/2006] ***II (rozprava)
 5.Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (rozprava)
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Potreba posilnenej koordinácie výskumu rakoviny v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Žiadosť o zbavenie imunity Tamása Deutscha (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***II (hlasovanie)
  
8.3.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1889/2006] ***II (hlasovanie)
  
8.4.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1905/2006] ***II (hlasovanie)
  
8.5.Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1934/2006] ***II (hlasovanie)
  
8.6.Dohoda o obchode s banánmi (hlasovanie)
  
8.7.Dohoda o obchode s banánmi *** (hlasovanie)
  
8.8.Zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány ***I (hlasovanie)
  
8.9.Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)
  
8.10.Situácia v Tunisku (hlasovanie)
  
8.11.Iniciatíva Vakcína proti tuberkulóze (hlasovanie)
  
8.12.Účtovná závierka Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008 (hlasovanie)
  
8.13.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) (hlasovanie)
  
8.14.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie) (hlasovanie)
  
8.15.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (hlasovanie)
  
8.16.Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo)
 Príloha 2 - Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie)
 Príloha 3 - Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)
 Príloha 4 - Potreba posilnenej koordinácie výskumu rakoviny v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (222 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2289 kb) Príloha 1 (8 kb) Príloha 2 (8 kb) Príloha 3 (8 kb) 
 
            Príloha 4 (8 kb) 
 
Zápisnica (279 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (283 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1094 kb)    
 
Zápisnica (288 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (502 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2181 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia