Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 3. februar 2011 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Kriza z odpadki v Kampanji (vloženi predlogi resolucij)
 4.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***II - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (sprememba Uredbe (ES) št. 1889/2006) ***II - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba uredbe (ES) št. 1905/2006) ***II - Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (sprememba uredbe (ES) št. 1934/2006) ***II (razprava)
 5.Odpadna električna in elektronska oprema ***I (razprava)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Potreba po večji usklajenosti raziskav raka v Evropski uniji (pisna izjava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tamásu Deutschu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***II (glasovanje)
  
8.3.Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (sprememba Uredbe (ES) št. 1889/2006) ***II (glasovanje)
  
8.4.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba uredbe (ES) št. 1905/2006) ***II (glasovanje)
  
8.5.Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (sprememba uredbe (ES) št. 1934/2006) ***II (glasovanje)
  
8.6.Sporazumi o trgovini z bananami (glasovanje)
  
8.7.Sporazumi o trgovini z bananami *** (glasovanje)
  
8.8.Razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane ***I (glasovanje)
  
8.9.Odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)
  
8.10.Razmere v Tuniziji (glasovanje)
  
8.11.Pobuda za cepljenje proti tuberkulozi (glasovanje)
  
8.12.Zaključek vodenja računov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008 (glasovanje)
  
8.13.Imenovanje predsednika Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) (glasovanje)
  
8.14.Imenovanje predsednika Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) (glasovanje)
  
8.15.Imenovanje predsednika Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (glasovanje)
  
8.16.Kriza z odpadki v Kampanji (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje predsednika Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ)
 Priloga 2 - Imenovanje predsednika Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)
 Priloga 3 - Imenovanje predsednika Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)
 Priloga 4 - Potreba po večji usklajenosti raziskav raka v Evropski uniji (pisna izjava)
Zapisnik (220 kb) Seznam navzočih (57 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2289 kb) Priloga 1 (8 kb) Priloga 2 (8 kb) Priloga 3 (8 kb) 
 
            Priloga 4 (8 kb) 
 
Zapisnik (260 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (277 kb) Izid poimenskega glasovanja (1090 kb)    
 
Zapisnik (278 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (474 kb) Izid poimenskega glasovanja (2113 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov