Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Avfallskrisen i Kampanien (ingivna resolutionsförslag)
 4.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (ändring av förordning (EG) nr 1889/2006) ***II - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ändring av förordning (EG) nr 1905/2006) ***II - Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006) ***II (debatt)
 5.Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***I (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Behovet av bättre samordning av cancerforskningen i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 8.Omröstning
  
8.1.Begäran om upphävande av Tamás Deutschs immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II (omröstning)
  
8.3.Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (ändring av förordning (EG) nr 1889/2006) ***II (omröstning)
  
8.4.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ändring av förordning (EG) nr 1905/2006) ***II (omröstning)
  
8.5.Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006) ***II (omröstning)
  
8.6.Överenskommelser om handeln med bananer (omröstning)
  
8.7.Överenskommelser om handeln med bananer *** (omröstning)
  
8.8.Upphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer ***I (omröstning)
  
8.9.Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***I (omröstning)
  
8.10.Situationen i Tunisien (omröstning)
  
8.11.Initiativet för tuberkulosvaccin (omröstning)
  
8.12.Avslutande av Europeiska polisakademins räkenskaper för budgetåret 2008 (omröstning)
  
8.13.Utnämning av ordföranden för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (omröstning)
  
8.14.Utnämning av ordföranden för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionmyndigheten) (omröstning)
  
8.15.Utnämning av ordföranden för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (omröstning)
  
8.16.Avfallskrisen i Kampanien (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten)
 Bilaga 2 - Utnämning av ordföranden för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)
 Bilaga 3 - Utnämning av ordföranden för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)
 Bilaga 4 - Behovet av bättre samordning av cancerforskningen i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
Protokoll (224 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2289 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) Bilaga 3 (8 kb) 
 
            Bilaga 4 (8 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (313 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1102 kb)    
 
Protokoll (284 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (290 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2112 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy