Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 14. února 2011 - Štrasburk

12. Plán práce
CRE

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého únorového plenárního zasedání t.r. (PE 457.601/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý
Skupiny Verts/ALE a ALDE požádaly, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové o právním státě v Rusku.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE ve prospěch žádosti a Adrian Severin za skupinu S&D proti žádosti.

Vystoupil Joseph Daul.

Parlament žádost schválil EH (170 pro, 132 proti, 25 zdržení se).

Prohlášení je zařazeno jako třetí bod úterního dopoledního pořadu jednání.

Byly stanoveny tyto lhůty:

- návrhy usnesení: úterý 15. února 2011, 10:00

- pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 16. února 2011, 10:00

- pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 16. února 2011, 11:00

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 17. února 2011.

°
° ° °

Skupina PPE požádala, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o situaci v Lampeduse.

Vystoupili: Mario Mauro za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Martin Schulz za skupinu S&D ve prospěch žádosti a aby upřesnil název rozpravy.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil Rui Tavares.

Vystoupil Martin Schulz za skupinu S&D s žádostí, aby název rozpravy zněl „Okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a dalším členským státům, které čelí výjimečnému přílivu uprchlíků“.

Parlament žádost schválil.

Středa

beze změny

Čtvrtek
Skupina EFD požádala, aby byla na pořad jednání zařazena otázka k ústnímu zodpovězení Komisi o použití Evropského zatýkacího rozkazu v případě Juliana Assange.

Vystoupili: Gerard Batten za skupinu EFD s odůvodněním žádosti, Edit Herczog a Martin Schulz.

Parlament žádost zamítl.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí