Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

12. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Φεβρουαρίου II 2011 (PE 457.601/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη
Οι ομάδες Verts/ALE και ALDE ζήτησαν να καταχωριστεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, ο Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος το στηρίζει, και ο Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul.

Με ΗΨ (170 υπέρ, 132 κατά, 25 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η δήλωση καταχωρίζεται ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη για την Τρίτη το πρωί.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης::

- προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011, 10.00

- τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011, 10.00

- τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011, 11.00

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011.

°
° ° °

Η Ομάδα PPE ζήτησε να καταχωριστεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στη Λαμπεντούζα.

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος το στηρίζει και εισάγει μια διευκρίνιση στον τίτλο της συζήτησης.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνει ο Rui Tavares.

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος ζητεί να δοθεί στη συζήτηση ο τίτλος "Άμεσα μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της Ιταλίας και άλλων κρατών μελών που επηρεάζονται από έκτακτη συρροή μεταναστών".

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη
Η Ομάδα EFD ζήτησε να καταχωριστεί στην ημερήσια διάταξη προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην υπόθεση Τζούλιαν Ασάνζ.

Παρεμβαίνουν οι Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Edit Herczog και Martin Schulz.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου