Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 februari 2011 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari II 2011 (PE 457.601/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag
Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de ALDE-Fractie om inschrijving op de agenda van een verklaring van Catherine Ashton, vice-voorzitter van de Commissie en hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, over de rechtsstaat in Rusland.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek motiveert, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die het steunt, en Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, die tegen het verzoek is.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul.

Bij ES (170 vóór, 132 tegen, 25 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De verklaring wordt als derde punt op de agenda van dinsdagochtend ingeschreven.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

- ontwerpresoluties: dinsdag 15 februari 2011, 10.00 uur

- amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 16 feburari 2011, 10.00 uur

- amendementen op de gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 16 februari 2011, 11.00 uur

De stemming vindt donderdag 17 februari 2011 plaats.

°
° ° °

Verzoek van de PPE-Fractie om inschrijving op de agenda van een verklaring van de Commissie over de situatie op Lampedusa.

Het woord wordt gevoerd door Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, die het verzoek motiveert, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, die het steunt en de titel van het debat verduidelijkt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Rui Tavares.

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, die verzoekt dat het debat gevoerd wordt onder de titel: "Onmiddellijke EU-maatregelen ter ondersteuning van Italië en andere lidstaten die geconfronteerd worden met uitzonderlijke migratiestromen".

Het Parlement willigt het verzoek in.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag
Verzoek van de EFD-Fractie om inschrijving op de agenda van de mondelinge vraag aan de Commissie over het beroep dat is aangespannen tegen het Europees arrestatiebevel in de zaak Julian Assange.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, die het verzoek motiveert, Edit Herczog en Martin Schulz.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid