Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 februarie 2011 - Strasbourg

12. Ordinea lucrărilor
Stenograma

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din februarie II 2011 (PE 457.601/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi
Grupurile Verts/ALE şi ALDE au solicitat înscrierea pe ordinea de zi a unei declaraţii a lui Catherine Ashton, Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, privind statul de drept în Rusia.

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a sprijinit-o, şi Adrian Severin, în numele Grupului S&D, care s-a opus cererii.

A intervenit Joseph Daul.

Cu VE (170 pentru, 132 împotrivă, 25 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Declaraţia a fost înscrisă ca punctul trei pe ordinea de zi de marţi dimineaţă.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

- propuneri de rezoluţii: marţi 15 februarie 2011, 10.00

- amendamente şi propuneri comune de rezoluţie: miercuri 16 februarie 2011, 10.00

- amendamente la propunerile comune de rezoluţie: miercuri 16 februarie 2011, 11.00

Votarea va avea loc joi, 17 februarie 2011.

°
° ° °

Grupul PPE a solicitat înscrierea pe ordinea de zi a unei declaraţii a Comisiei privind situaţia în Lampedusa.

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, care a sprijinit-o, aducând clarificări privind titlul dezbaterii.

Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit Rui Tavares.

A intervenit Martin Schulz, în numele Grupului S&D, care a solicitat ca dezbaterea să se intituleze „Măsuri imediate ale UE în sprijinul Italiei şi al altor state membre afectate de fluxuri migratorii excepţionale”.

Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi
Grupul EFD a solicitat înscrierea pe ordinea de zi a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind utilizarea mandatului european în cazul Julian Assange.

Au intervenit: Gerard Batten, în numele Grupului EFD, care a motivat cererea, Edit Herczog şi Martin Schulz.

Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate