Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2053(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0012/2011

Předložené texty :

A7-0012/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Hlasování :

PV 15/02/2011 - 9.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0051

Zápis
Pondělí, 14. února 2011 - Štrasburk

13. Provádění směrnice o službách (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o provádění směrnice o službách (2006/123/ES) [2010/2053(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt uvedla zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Sophie Auconie (navrhovatelka výboru ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (navrhovatelka výboru REGI), Małgorzata Handzlik za skupinu PPE, Bernadette Vergnaud za skupinu S&D, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE, Pascal Canfin za skupinu Verts/ALE, a Malcolm Harbour za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner a Sylvana Rapti.

Vystoupili: Michel Barnier a Evelyne Gebhardt.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 15.2.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí