Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2053(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0012/2011

Esitatud tekstid :

A7-0012/2011

Arutelud :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Hääletused :

PV 15/02/2011 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0051

Protokoll
Esmaspäev, 14. veebruar 2011 - Strasbourg

13. Teenuste direktiivi rakendamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport teenuste direktiivi 2006/123/EÜ rakendamise kohta [2010/2053(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sophie Auconie (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Filiz Hakaeva Hyusmenova (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Małgorzata Handzlik fraktsiooni PPE nimel, Bernadette Vergnaud fraktsiooni S&D nimel, Morten Løkkegaard fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner ja Sylvana Rapti.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Evelyne Gebhardt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2011protokoll punkt 9.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika