Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2053(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0012/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0012/2011

Viták :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Szavazatok :

PV 15/02/2011 - 9.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0051

Jegyzőkönyv
2011. február 14., Hétfő - Strasbourg

13. A szolgáltatási irányelv végrehajtása (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról [2010/2053(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sophie Auconie (az ECON bizottság véleményének előadója), Filiz Hakaeva Hyusmenova (a REGI bizottság véleményének előadója), Małgorzata Handzlik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernadette Vergnaud, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Stavros LAMBRINIDIS alelnök

Felszólal: Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner és Sylvana Rapti.

Felszólal: Michel Barnier és Evelyne Gebhardt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.2.15-i jegyzőkönyv, 9.9. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat