Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2053(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0012/2011

Ingediende teksten :

A7-0012/2011

Debatten :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Stemmingen :

PV 15/02/2011 - 9.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0051

Notulen
Maandag 14 februari 2011 - Straatsburg

13. Uitvoering van de dienstenrichtlijn (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG [2010/2053(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sophie Auconie (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Małgorzata Handzlik, namens de PPE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Pascal Canfin, namens de Verts/ALE-Fractie, en Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner en Sylvana Rapti.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Evelyne Gebhardt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 15.2.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid