Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2053(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0012/2011

Teksty złożone :

A7-0012/2011

Debaty :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Głosowanie :

PV 15/02/2011 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0051

Protokół
Poniedziałek, 14 lutego 2011 r. - Strasburg

13. Wdrożenie dyrektywy w sprawie usług (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy o usługach (2006/123/WE) [2010/2053(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Sophie Auconie (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Małgorzata Handzlik w imieniu grupy PPE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, i Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner i Sylvana Rapti.

Głos zabrali: Michel Barnier i Evelyne Gebhardt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 15.2.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności