Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2053(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0012/2011

Texte depuse :

A7-0012/2011

Dezbateri :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Voturi :

PV 15/02/2011 - 9.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0051

Proces-verbal
Luni, 14 februarie 2011 - Strasbourg

13. Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile [2010/2053(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt şi-a prezentat raportul.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sophie Auconie (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Filiz Hakaeva Hyusmenova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Małgorzata Handzlik, în numele Grupului PPE, Bernadette Vergnaud, în numele Grupului S&D, Morten Løkkegaard, în numele Grupului ALDE, Pascal Canfin, în numele Grupului Verts/ALE, şi Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis şi Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner şi Sylvana Rapti.

Au intervenit: Michel Barnier şi Evelyne Gebhardt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 15.2.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate