Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2053(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0012/2011

Predkladané texty :

A7-0012/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 15/02/2011 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0051

Zápisnica
Pondelok, 14. februára 2011 - Štrasburg

13. Vykonávanie smernice o službách (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní smernice 2006/123/ES o službách [2010/2053(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Evelyne Gebhardt uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sophie Auconie (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Filiz Hakaeva Hyusmenova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Małgorzata Handzlik v mene skupiny PPE, Bernadette Vergnaud v mene skupiny S&D, Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE, Pascal Canfin v mene skupiny Verts/ALE a Malcolm Harbour v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Andreas Schwab, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Edvard Kožušník, Patrick Le Hyaric, Trevor Colman, Lara Comi, Olga Sehnalová, Anneli Jäätteenmäki, Zuzana Roithová, Jens Geier, Amalia Sartori, Konstantinos Poupakis a Seán Kelly.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Jutta Steinruck, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog, Morten Løkkegaard, João Ferreira, Evelyn Regner a Sylvana Rapti.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier a Evelyne Gebhardt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 15.2.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia