Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0384(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0021/2011

Внесени текстове :

A7-0021/2011

Разисквания :

PV 14/02/2011 - 14
CRE 14/02/2011 - 14

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0054

Протокол
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - Страсбург

14. Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита *** (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита [05538/2011 - C7-0044/2011- 2010/0384(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Klaus-Heiner Lehne представи препоръката.

Изказа се Enikő Győri (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Raffaele Baldassarre, от името на групата PPE, Bernhard Rapkay, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Gerard Batten, от името на групата EFD, Marielle Gallo, Edvard Kožušník, Antonio López-Istúriz White, Luigi Berlinguer, Antonio Masip Hidalgo и Andreas Mölzer, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Toine Manders, Malcolm Harbour, João Ferreira, Jaroslav Paška, Andreas Schwab, Adam Gierek, Zuzana Roithová и Małgorzata Handzlik.

Изказаха се: Michel Barnier, Enikő Győri и Klaus-Heiner Lehne.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 15.2.2011.

Правна информация - Политика за поверителност