Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0384(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0021/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0021/2011

Keskustelut :

PV 14/02/2011 - 14
CRE 14/02/2011 - 14

Äänestykset :

PV 15/02/2011 - 9.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0054

Pöytäkirja
Maanantai 14. helmikuuta 2011 - Strasbourg

14. Tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi [05538/2011 - C7-0044/2011- 2010/0384(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Klaus-Heiner Lehne esitteli suosituksen.

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Raffaele Baldassarre PPE-ryhmän puolesta, Bernhard Rapkay S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Marielle Gallo, Edvard Kožušník, Antonio López-Istúriz White, Luigi Berlinguer, Antonio Masip Hidalgo ja sitoutumaton Andreas Mölzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Toine Manders, Malcolm Harbour, João Ferreira, Jaroslav Paška, Andreas Schwab, Adam Gierek, Zuzana Roithová ja Małgorzata Handzlik.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Enikő Győri ja Klaus-Heiner Lehne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2011, kohta 9.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö